לוחות מודעות לוחות מודעות

Bugs

Vote icons and "do you have any suggestion" overlap

מתג
The vote icons and "do you have any suggestion" overlap both on FF 31 and IE11

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף

0 (0 הצבעות)

RE: Vote icons and "do you have any suggestion" overlap
תשובה
12:32 16/09/14 כתגובה ל-Denis Signoretto
Hi Denis,

The issue is fixed. The thumbs up/down icons and the "Do you have any suggestions?" link no longer overlap.
Thank you.
0 (0 הצבעות)

RE: Vote icons and "do you have any suggestion" overlap
תשובה
02:23 09/04/19 כתגובה ל-Denis Signoretto
Thank you for letting me know, Denis. I'll open it up there. 
soundcloud converter online
0 (0 הצבעות)