לוחות מודעות לוחות מודעות

Bugs

No search results adding keyword to refine search

מתג
I'v experiences unexpected behaviour refining searches, for example adding keywords.
To reproduce it, start a search with "cluster" keyword. Add a refinement keyword e.g. "cluster search". A "No results were found that matched the keywords" response message it's returned.
0 (0 הצבעות)

RE: No search results adding keyword to refine search
תשובה
04:32 15/09/14 כתגובה ל-Denis Signoretto
Hi Denis,

I wasn't able to reproduce it...  can you retest and see if you still see it?

Thanks,
David
0 (0 הצבעות)

RE: No search results adding keyword to refine search
תשובה
09:40 16/09/14 כתגובה ל-David Truong
Hi David,

I've attached a swf video that reproduce the issue.

קבצים מצורפים:

0 (0 הצבעות)

sunny
תשובה
14:17 22/04/19 כתגובה ל-Denis Signoretto
There are the nice way to two word jumble solver play game here.
0 (0 הצבעות)